Skip to Content

Składanie wniosku krok po kroku:

Skłdanie wniosku w kolejnym roku ( kontynuacja)

1. Przejrzyj dane w zakładach i sprawdź czy są aktualne.

2. Wybierz odpowiedni poziom edukacyjny w zakładce Edukacja i Doświadczenie.

3. Zaktualizuj  średnie , semestr, rok szkolny ,dane kontaktowe

4. Jeśli chcesz zmienić numer konta to zaktualizuj go na nowy.

4. Koniecznie właściwie zaznacz poziom edukacji. 

Jeśli w roku pobieraia stypendium będzie to liceum to wybierz szkoła średnia i zaznacz : To jest mój obecny poziom edukacyjny.

Jeśli zaś będą to studia to wybierz szkoła wyższa i zaznacz: To jest mój obecny poziom edukacyjny.

ZAWSZE PRZY ZMIANIE SZKOŁY NALEŻY WYBRAĆ POZIOM I ZAZNACZYĆ :

TO JEST MÓJ OBECNY POZIOM EDUKACYJNY

5. Przejdź do idź do > moja strona prywatna i kliknij nowy wniosek.

6. Po zapisaniu wniosku kliknij Potwierż złożenie wniosku do Fundacji.

7. Niezwłocznie pobierz wniosek w pdf, podpisz, dołącz dokumenty i wyślij do Koordynatora (uczniowie) lub biura Fundacji (studenci).

Dopiero, gdy uda Ci się pobrać wniosek w pdf będzie to oznaczać, że na portalu wniosek został złożony prawidłowo.

Składanie wnisku krok po kroku po raz pierwszy

1. Kliknij na imię i nazwisko w prawym górnym rogu i wypełnij dane we wszystkich zakładkach.

2. Obok imienia i nazwiska kliknij na idź do> moja sekcja prywatna.

3. Na dole wybierz nowy wniosek, uzupełnij dane i zapisz.

4. Zapisz wniosek i upewnij się, że o niczym nie zapomniałeś.

5. Po zapisaniu wniosku kliknij Potwierż złożenie wniosku do Fundacji.

6. Niezwłocznie pobierz wnioske w pdf, podpisz, dołącz dokumenty i wyślij do Koordynatora (uczniowie) lub biura Fundacji (studenci).

Dopiero, gdy uda Ci się pobrać wniosek w pdf będzie to oznaczać, że na portalu wniosek został złożony prawidłowo.